Zgromadzenie Ogólne ONZ - strona 20

Prawo międzynarodowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1568

, przyjętą na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 1988 roku; Z innych licznych osiągnięć Uncitral należy...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - globalizacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • mgr Klaudia Kałążna
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3290

Międzynarodowe stosunki gospodarcze GLOBALIZACJA Pojęcie globalizacji - współcześnie i w historii. Definicje globalizacji i ewolucja pojęcia. Definicja globalizacji wg A. Zorskiej. Globalizacja ekonomiczna. Czynniki kształtujące globalizację. Czynniki znaczącego przyspieszenia procesu globalizacji...

Miedzynarodowe - Prawo

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 24. X. 1970r. 8. Zasada współdziałania (państw członkowskich) zgodnie z Kartą NZ (m.in...

Ochrona środowiska - komplet wykładów

  • Politechnika Wrocławska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2436

OCHRONA PRZYRODY- oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujące rośliny i zwierzęta oraz kompleksów przyrody OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYROD. – ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem dział...

Prawo międzynarodowe publiczne - zwyczaj międzynarodowy

Pobrań: 189
Wyświetleń: 1302

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: prawo międzynarodowe i publiczne - pojęcie i podstawy obowiązywania, stanowienie prawa międzynarodowego, zwyczaj międzynarodowy, pojęcie i rodzaje państw. Ponadto porusza takie zagadnienia, jak: azyl i ekstradycja, prawo legacji - isto...