Zgromadzenie Ogólne ONZ - strona 16

Zagadnienia z polityki

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1617

in. następujące tematy: perspektywa nowego ładu europejskiego po upadku systemu komunistycznego, Nowa Pentarchia, Pax Consortis, Pax Nipponica, Bigemonia, system unipolarny, rola ONZ we współczesnym świecie, główne cele ONZ, perspektywa nowego ładu europejskiego po upadku systemu komunistycznego, ja...

Organizacje miedzynarodowe

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2002

nie są uznawane za prawnie wiążące. W dobie tworzącego się zwyczaju uchwały Zgromadzenia Ogólnego ONZ zaczęto...

Strategia przeciwdziałania narkomanii- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Bartosz Bojarczyk
  • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1141

społeczności międzynarodowej na konieczność wzmocnienia współpracy w tym zakresie. W 1984r. Zgromadzenie Ogólne...

Światowa Organizacja Handlu.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dr Elżbieta Kacperska
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1771

czyli Konferencją Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju - organ Zgromadzenia Ogólnego ONZ) poprzez uczestnictwo...