Zdrowie publiczne - strona 98

Dostęp do informacji publicznej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Grażyna Szoper
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1456

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 6.1.Europejskie standardy Fundamentem budowy w Europie...

Zagrożenia technologiczne- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Bartosz Bojarczyk
  • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1470

i zdrowiu ludności, jeśli celem takiego ataku będzie, np. system zasilania elektrowni jądrowej, system...

Pojęcie i kalsyfikacja usług

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Dariusz Ilnicki
  • Geografia usług
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2128

, administrację publiczną, naprawy artykułów związanych z gospodarstwem domowym, usługi osobiste...