Zdrowie publiczne - strona 76

Prawa pracownicze i ich ochrona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 637

publicznym, ale również w s. prywatnym.. PRAWO DO PRACY Jest powszechnie akceptowanym przez dokumenty...

Fundacje - Krajowy Rejestr Sądowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

, czyli celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój...

Wycieczka jako działalność gospodarcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 266
Wyświetleń: 770

wypadków- jako skutek sytuacji, którego wynikiem jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć...

Prawo administracyjne2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1400

jak życie, zdrowie mienie , bezpieczeństwo , spokój , porządek publiczny, organy prawotwórcze...

Styl życia i zachowania zdrowotnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Maria Sternik
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1967

prozdrowotny styl życia - wzór świadomych zachowań związanych ze zdrowiem, będących efektem wyborów...