Zdrowie publiczne - strona 67

Infrastruktura i jej znaczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Wasiak
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1330

inwestycje infrastrukturalne definiowane są jako inwestycje wykazujące cechy dóbr publicznych...

Wojewoda

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1267

rozporządzenia porządkowe (ochrona życia, zdrowia, mienia, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego...

FORMY REKREACJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1729

: marsze, biegi, ścieżki zdrowia, terenowe gry rekreacyjne, biegi na orientacje, atletyka terenowa e...

Turystyka w Unii Europejskiej

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2149

7 polityka społeczna, zdrowie publiczne, współistnienie gospodarcze - komisja 8 Komitet...

Obrona i pomoc konieczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

człowieka i to zachowanie bezprawne, stwarzające bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia i mienia...

Bibliotekarstwo współczesne - materiały

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Aleksandra Lubczyńska
 • Bibliotekarstwo współczesne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3108

czasopism, biblioteki publicznej (obsługuje czytelników także spoza uczelni). Lektura o charakterze...