Zdrowie publiczne - strona 63

Historia państwa i prawa - wykład 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

publiczne i prywatne. Przestępstwa publiczne - zagrażające ogółowi, stopniowo rozszerzany zakres czynów...

Ustrój administracji publicznej notatki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Zdyb
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7651

- ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja publiczna, kultura ( w tym fizyczna) sprawy ładu przestrzennego...

Prawo prasowe - swobowa wypowiedzi

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Ewa Elżbieta Nowińska
 • Prawo prasowe radiofonii i telewizji
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2233

publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Art...

Organy postępowania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podstawowych zadań Policji należą: • ochrona życia i zdrowia ludzi...

Charakterystyka ustrojów RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

urzędu ze względu na stan zdrowia; – prezydent – nieprecyzyjne określenie dot. prezydenta nasuwało...