Zdrowie publiczne - strona 45

System praw i wolności w Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560

. 68) poza ogólną normą o prawie do ochrony zdrowia: obowiązek stworzenia i utrzymywania publicznej...

Źródła prawa administracyjnego- wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1785

administracji publicznej Służą poznaniu administracji publicznej Pozwalają objąć myślą wszystkie „uwikłania...

Policja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1491

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego, utworzona na mocy Ustawy o Policji...

Egzamin prawo administracyjne

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3486

, który został ustanowiony ze względu na: ochronę zdrowia i życia ludzkiego, bezpieczeństwo i porządek publiczny, tajemnicę...

Cyberprzestępczość - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu Sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób...

Przemoc w rodzinie - mity i fakty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność...