Zdrowie publiczne - strona 44

Dobrobyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2212

zdrowia ( średnia długość życia) - wiedza => stopa sekularyzacji - umiejętność czytania i pisania wśród...

Wolnść wyboru i wykonywania zawodu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085

zatrudnienia dodatkowego; wolność wykonywania zawodu → może być ograniczana w interesie publicznym w drodze...

Państwo w gospodarce mieszanej 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

PUBLICZNE Dobro prywatne - dobro, które konsumowane przez jedna osobę nie może być jednocześnie konsumowane...

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 581

publiczna bezpieczeństwo i porządek ochrona życia i zdrowia ochrona narodowego dziedzictwa kulturowego (np...

Źródła prawa finansowego - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

użyteczności publicznej ), - infrastruktura społeczna ( oświata, kultura, kultura fizyczna, ochrona zdrowia...

System finansowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Anna Bieniasz
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3157

(ZUS) Polska Akademia Nauk (PAN) Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Uczelnie publiczne Finanse publiczne...