Zdrowie publiczne - strona 406

Genealogia traumy kulturowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

, nauczycieli, twórców), długo utrzymującą się inflację, niewydolność i utrudnioną dostępność służb publicznych...

Odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

porządku życia publicznego; opiera się na etycznym założeniu, że ten, kto swoim zawinionym czynem...

Pojęcie aktu administracyjnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1617

na przyszłość formą działania administracji publicznej Sąd rozstrzyga jako bezstronny i neutralny organ, organ...

Ułaskawienie-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

niezrozumiałe dla pokrzywdzonego i dla opinii publicznej, co pozwala sformułować postulat ostrożnego obejmowania...

Środki egzekucyjne należności niepieniężnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1862

publicznej, bezpośrednio skutecznych, albo drogą zastosowania tych środków. W szczególności ten przymus...

Sądy powszechne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1183

, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski...