Zdrowie publiczne - strona 404

Cykle koniunkturalne II Sem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • A. Szynka
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

nigdy nie jest tak, aby inwestycje spadły do zera. Utrzymują się również pewne wydatki publiczne finansowane z budżetu państwa...

Ograniczenia ilościowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1323

), Porozumienie w sprawie licencjonowania importu Artykuł XX (tzw. ogólne wyjątki ze względu na ochronę zdrowia...

Mobbing - omówienie terminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 140
Wyświetleń: 805

niesprawności, nieprzydatności; * ataki na zdrowie ofiar. Skutki narastającego terroru psychicznego: u ofiar...

Zasada społecznej gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

publicznego, a o zachowaniu tych przesłanek rozstrzyga TK. własność prywatna - wskazanie na czym opierać...

Wspólna polityka handlowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Horodecka
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

oraz usługami socjalnymi i w zakresie zdrowia ludzkiego należą do dzielonych kompetencji Wspólnoty i jej Państw...