Zdrowie publiczne - strona 402

Organy ochrony prawnej-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1197

wydanym przez sąd lub organ administracji publicznej (art. 79); skargę konstytucyjną można kierować...

10 pytań na egzamin.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
 • Geomatyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 868

pomiędzy treścią mapy zasadniczej, ewidencyjnej i topograficznej, rękojmia wiary publicznej ksiąg...

Zasada rzetelnego procesu- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 252

międzynarodowego - zasada ta polega na prawie każdego do sprawiedliwego publicznego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym...

Polityka inwestycyjna całość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

(przez inwestycje publiczne), gdy słabnie zainteresowanie nim wśród prywatnych inwestorów. Rząd może też obniżać...

Zarządzanie projektami EFS

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Anna Górna-Kubacka
 • Zarządzanie projektami europejskimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2191

oraz przez środki krajowe - publiczne i prywatne. Na realizację programu Wielkopolska otrzyma z Europejskiego...

Koncesja na obót bronią

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1883

lub bezpieczeństwa Państwa albo porządku publicznego gdy przedsiębiorca znajduje się w likwidacji lub toczy się wobec...