Zdrowie publiczne - strona 399

Pojęcie i rodzaje podatków

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1351

: obrona narodowa, oświata, ochrona zdrowia itd. Jest to odpłatność ogólna w której podatnik uczestniczy...

Problem Gwarancji Konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

interesu publicznego. Za pośrednictwem tego indywidualnego instrumentu, sąd konstytucyjny ma szansę...

Finanse - wydatki

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1253

lub dochodów publicznych, np. szkolnictwo, służba zdrowia; 3. możliwość czy konieczność pieniężnych świadczeń...

Prawo karne opracowanie - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2324

określających kompetencje organów władzy publicznej do orzekania sankcji karnych wobec sprawców określonych...

Rodzaje i zasady emisji akcji

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu przez komisję papierów wartościowych, zbywalność papierów...

Teoria budowy miast

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Karol Zuziak
 • Teoria budowy miast
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2282

) Dobra publiczne i prywatne: jednostki i społeczności Przestrzenie zbudowane i otwarte Sieci, wzorce...

Wzorce osobowości typ C, D

 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby jednostki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2093

i optymistyczne nastawienie do życia mogą sprzy­jać zdrowiu i chronić jednostkę przed zachorowaniem...

Strategia rozwoju sklepu Iglo

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

danych dostaw Termin płatności Piekarnia „Agata” Firma Kowalski Hurtownia „Zdrowie” Hurtownia „Błysk...