Zdrowie publiczne - strona 391

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

finansowo, wyrównując czynniki makroekonomiczne (odpowiedni poziom długu publicznego, PKB, stopy procentowej...

Giełda Papierów Wartościowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

Kierunek pozytywistyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1995

władzy publicznej nie są poddane sumienia ani myśli obywateli, ale jedynie ich czyny. Jednocześnie...

Prawo ustrojowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1169

, na który zezwala ustawa; podmioty inne niż organy władzy publicznej - jednostka przestrzega prawa wtedy, gdy czyni...

Autorskie prawa osobiste - problemy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlania, odtworzenie, nadawanie...

Styczności społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

styczności społecznej i pozwala wydzielić styczność prywatną i publiczną styczność prywatna: podmiotowe...

Terminologia informatyczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1932

się w tytule ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne...

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

publicznej (art. 80 K.). Ponadto Rzecznik zawsze może podjąć z własnej inicjatywy lub na wniosek Rzecznika...