Zdrowie publiczne - strona 381

Technologia informacyjna - Pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Dorosz
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

publicznego -kryptosystem - ma rozwiązać problem zweryfikowania poprawności klucza publicznego przesłanego...

Fundusze inwestycyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Najbar
 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1442

przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach...

Historyzm w architekturze

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Anna Kadłuczka
 • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2730

użyteczności publicznej, np. teatry. Z europejskimi formami romańskimi nierzadko łączono ozdobne elementy...

GRANICE PRAWA WŁASNOŚCI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

publiczny- to ludzie mają pierwszeństwo. Jak najpierw był dom publiczny- to jest już inaczej. Inny przykład...

Specjalne tryby ustawodawcze.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1449

może uznać dany projekt za pilny (z wyjątkiem ustaw podatkowych, ordynacji, dot. ustroju władz publicznych...

Zasada demokratycznego państwa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

przez wszystkich adresatów, przede wszystkim przez organy państwowe (art. 7 - organy władzy publicznej działają na podstawie...

Właściwość - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

admin. publicznej przestrzegają z u r z ę d u swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. 1. Rodzaje...

Prawa pokrewne - Przestępstwo

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

) zaniechania naruszania; 2) usunięcia skutków naruszenia (np. przez złożenie stosownego publicznego...