Zdrowie publiczne - strona 35

Makroekonomia- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1225

do oświaty, ochrony zdrowia czy ochrony środowiska Wyższe koszty usług sektora publicznego w porównaniu...

Gospodarka Regionalna

 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3493

Ministerstwa Zdrowia dot. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych samorządowi...

Reklama - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2135

publicznemu polityczna - jw. - służy nakłanianiu do określonych działań politycznych religijna ATL - Above The...

Wykład - rodzaje dóbr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Barbara Otte
 • Podstawy finansów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 9) Narodowy Fundusz Zdrowia; 10) samodzielne publiczne...

Klasyfikacja majątku publicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) kultury i ochrony jej dóbr, 4...

Budżet województw

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777

publicznych, które pokrywają swoje wydatki z budżetu a pobrane dochody - odprowadzają na rachunek odpowiednio...