Zdrowie publiczne - strona 348

Prezentacja wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 7. tego, że zakłady stwarzające...

Śródkowopółnocny model mediów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Beata Klimkiewicz
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1260

, która w niektórych kontekstach kulturowych widziana jest jako bardzo ważny gracz, media publiczne w Polsce formalnie...

Finanse w ujęciu podmiotowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 3661

Finanse w ujęciu podmiotowym. Wg kryterium podmiotowego możemy wyróżnić finanse państwa, czyli publiczne...

Ochrona własności i jej granice

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach...

DROGI - RYS HISTORYCZNY

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

800 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838...

Czwarta władza w Ameryce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

dyskusji, jednak przygniatająca większość publicznych źródeł informacji, takich jak duże miejskie gazety...

Rodzaje władzy według Webera

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358

tylko dlatego, ze ma ona dostatecznie dużo mandatów poselskich. WŁADZA PUBLICZNA - zdolność podmiotów uprawnionych do narzucania woli...

Uznanie administracyjne

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1351

też doświadczenia prawa niemieckiego, można by powiedzieć, że uznanie może polegać na tym, że: organ adm. publicznej...

Wieloletni plan finansowy państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

publicznych; 8) kwotę państwowego długu publicznego. 2. Prognozę dochodów budżetu państwa ujmuje...