Zdrowie publiczne - strona 341

Tezy na egzamin licencjacki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393

praworządności czysto formalnej. Według tej koncepcji organy państwowe i inne podmioty władzy publicznej...

Strategie rozwoju gminy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2835

, pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu...

Ustawa o swobodzie gospodarczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

dotyczàce ochrony przed zagro˝eniem ˝ycia, zdrowia ludzkiego i moralnoÊci publicznej, a tak˝e ochrony...

Podatki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

się już w starożytności. Stanowią one podstawową formę daniny publicznej. Państwo, samorządy terytorialne i inne, czerpią...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Hanna Spasowska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4179

, Wydobywanie kopalin leczniczych wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym ds. zdrowia, Działalność kopalnianą...

Źródła prawa UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1351

przedmiotu. traktaty założycielskie traktaty akcesyjne prawo międzynarodowe publiczne ogólne zasady prawa...