Zdrowie publiczne - strona 334

Pojecie i cechy suwerenności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1127

oraz funkcjonowanie gospodarki i finansów publicznych). Łączy się ona z: a) zwierzchnictwem terytorialnym - władza...

Akt normatywny i stosunek prawny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1449

Akt normatywny Akt normatywny - to dokument władzy publicznej zawierający normy prawne regulujące...

Informacja urzędowa i przyrzeczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1526

jego wymogi z niem. postęp. adm., tj. rozstrzygnięcie organu administracji w zakresie prawa publicznego...

Zasada ugodowego załatwiania spraw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

przepis prawa (art. 114 KPA). W tych przypadkach organ administracji publicznej, przed którym toczy...

Zasada udzielania informacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

na organy administracji publicznej obowiązek informacji prawnej w toku postępowania. Obowiązki organów...