Zdrowie publiczne - strona 310

Model E.Scheina

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Monika Dobska
 • Marketing w usługach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1610

odgórnie - przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, co nie wywołało potrzeby pobudzania...

Die Probleme der modernen Welt

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Martyna
 • Język niemiecki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 938

bewirken wasch die Kriminalitat an.) -die Gesundheit- zdrowie -der Gefrahrdete, n- osoba zagrożona -die...

Istota ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1715

). Zdrowie i życie ludzkie; Zdarzenie Majątek; Odpowiedzialność wobec osób trzecich. Ekonomiczne skutki...

Akt zgonu - Choroby zakaźne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

niż 24 godziny - na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia...

Oszustwo ubezpieczeniowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

zapewnić korzyść majątkową dla swej rodziny ), nie zginął, doznał jedynie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu...

Proces ATP-niezależny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

enzymów w osoczu krwi Stosunek AST/ALT < 1 występuje w stanie zdrowia, zawale mięśnia sercowego...

Pomoc prawna z urzędu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

- art. 48 ustawy z 14.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego, jeśli osoba nie jest w stanie złożyć...

Biogazowania i spalarnia odpadów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

odpowiednich aktów prawnych, mających na celu poprawę stanu sanitarnego i ochronę zdrowia mieszkańców. 1895r...

Zatrudnianie młodocianych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

-przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu-art.191§1 4...

Ochrona pracy kobiet

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia-art.176 np. prace pod ziemia, związane z dużym wysiłkiem...