Zdrowie publiczne - strona 292

Izby rolnicze - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

, - współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa...

Pracownik-definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

bezpieczeństwa publicznego państw członków UE. Obywatele polscy mogą podejmować pracę za granicą u pracodawców...

Instutucja non-profit - projekt

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Lechicka-Kostuch
 • Marketing instytucji non-profilt
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

, a od 2004 roku także organizacja pożytku publicznego, wpisana do KRS pod nr 136833. Praca PAH nie służy...

Rozwój w średniej dorosłości

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

publicznego. Głównymi obiektami generatywnymi dla rodziców jest ich własne potomstwo, lub/i młodzi ludzie...

Błąd co do prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

( kradzież, przywłaszczenie, przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, dokumentom, bezpieczeństwu publicznemu...

Terenowe organy administracji rządowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1155

. Administrację publiczną w województwie wykonują organy administracji rządowej oraz organy samorządu...