Zdrowie publiczne - strona 292

note /search

Izby rolnicze - omówienie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

, - współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa...

Pracownik-definicja

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

bezpieczeństwa publicznego państw członków UE. Obywatele polscy mogą podejmować pracę za granicą u pracodawców...

Instutucja non-profit - projekt

  • Uniwersytet Gdański
  • Marketing instytucji non-profilt
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

, a od 2004 roku także organizacja pożytku publicznego, wpisana do KRS pod nr 136833. Praca PAH nie służy...

Rozwój w średniej dorosłości

  • Uniwersytet Warszawski
  • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

publicznego. Głównymi obiektami generatywnymi dla rodziców jest ich własne potomstwo, lub/i młodzi ludzie...

Błąd co do prawa

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

( kradzież, przywłaszczenie, przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, dokumentom, bezpieczeństwu publicznemu...