Zdrowie publiczne - strona 281

Państwo kapitalistyczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2499

korzystają z formalnie równych praw. Decydujący wpływ na sprawy publiczne mają posiadacze kapitału...

Rodzaje spółek

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Justyna Muweis
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

publicznego, na podstawie oferty ogłoszonej publicznie lub w wyniku rokowań podjętych na podstawie...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimierz Karbowniczek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

te, które twoim zdaniem należą do prawa publicznego oraz te które należą do prawa prywatnego. A) Wynajmujący lokal...

Polityka ekologiczna

 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5124

naturalnych Ochronę zdrowia człowieka. Polska po podpisaniu w 1991 układu stowarzyszeniowego ze Wspólnotą...

Nauka o organizacji - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Przemysław Wołczek
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2604

. zasoby biotyczne *zasoby fizyczne *zasoby finansowe cechy fizyczne, cechy psychiczne, charakter, zdrowie...

Makroekonomia - ćwiczenia

 • dr Stanisław Podczarski
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3248

Europejskiej (PKB, stopa bezrobocia, inflacja, deficyt budżetowy, dług publiczny - czy bardzo odstajemy...

Prawo wyznaniowe - wszystkie wykłady

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr Krzysztof Warchałowski
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4137

na przynajmniej 1 z dóbr zbiorowych : * bezpieczeństwo państwa * porządek publiczny * zdrowie * moralność * prawa...