Zdrowie publiczne - strona 280

Zadania gminy, powiatu, województwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

w sprawie powierzenia jednej z nich zadań publicznych (konsekwencje podobne jak przy porozumieniach, tj...

Administracja centralna - terenowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162

prawnym, powołane do życia w celu realizacji zadań administracji publicznej w ramach całego kraju...

Public relations - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2261

do pracy reporterskiej) Dostarczanie rozrywki (organizowanie wydarzeń publicznych - events) Krytyka...

Gminne jednostki organziacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

funkcjonariuszom publicznym. Organem uchwałodawczym w dzielnicy (osiedlu) jest rada o ustalonej liczbie członków...

Pojęcie samorządu powiatowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne...

Pojęcie podatku- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

, bezzwrotnym, nieodpłatnym, ponoszonym na rzecz związków publicznych. Jest to definicja doktrynalna...