Zdrowie publiczne - strona 261

Bazowe zagadnienia rachunkowość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1855

rozrachunki z tytułu VAT inne rozrachunki publiczno prawne rozrachunki z tytułu wynagrodzenia inne rozrachunki...

Reklama prasowa w USA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

rannych i podupadłych na zdrowiu rynek reklamy zdominowali producenci środków medycznych...

Pedagogika pozytywizmu warszawskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1771

były też dwa odczyty publiczne Świętochowskiego z lat 1873 - 1874 poświęcone reformie kształcenia kobiet...

Pedagogika opiekuńcza-Domy Dziecka

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Grażyna Miłkowska
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

finansowanych ze środków publicznych, c)podręczniki i przybory szkolne; ZADANIA DOMU DZIECKA I ICH FUNKCJE...

Socjologia - wykład, notatki

 • prof. dr hab. Andrzej Sakson
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 1533

Sondaż - badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych mający na celu określenie preferencji...

Praca menedżera

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

, ochrony zdrowia, edukacyjna, itp. Organizacje mniejsformalizowane to różnego typu stowarzyszenia społeczne...