Zdrowie publiczne - strona 232

Prawo konstytucyjne URZ

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1708

przez wszystkie organy władzy publicznej i inne podmioty, które są adresatami zawartych w niej norm i zasad. Stosowanie K...

Infrastruktura informacyjna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

i w prawie europejskim publiczne zasoby informacyjne nazywane są obecnie często infrastrukturą informacyjną. Pojęcie...

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 2758

publicznych Ukształtowanie się ekonomi w pełny sposób wiąŜe się historycznie z narodzinami nowoczesnego...

Podatek i jego funkcje

 • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4228

one podstawową formę daniny publicznej. Państwo, samorządy terytorialne i inne, czerpią środki na realizację...

Notatki(2) - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 2...

Mikroekonomia zagadnienia podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 1904

: wyróżniamy dobra prywatne i dobra publiczne. DOBRA PRYWATNE to dobra, w stosunku do których obowiązuje zasada...