Zdrowie publiczne - strona 230

Relacje wojewody z Prezesem RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

do spraw administracji publicznej wojewoda jest bezpośrednio podporządkowany mu kieruje działalnością...

Pojęcie partii politycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 847

polityki pań­stwa, może być sprawowanie władzy publicznej. W literaturze prawniczej i politologicznej...

Wieloznaczność terminu "prawo".

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2814

także procesowym) - określa tryb postępowania przed organami władzy publicznej związanego z dochodzeniem uprawnień...

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323

według wybranych cech (kryteriów). Prawo publiczne - chroni interesy państwa (interes publiczny), np. prawo...