Zdrowie publiczne - strona 225

Emerytury - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową W okresie...

Prawo wyznaniowe - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Religia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4193

są dopuszczalne „gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia...

Finanse notatki

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Mirosław Tyl
 • Finanse
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3948

z tworzeniem, gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych. Finanse publiczne (wg ustawy o finansach...

Finanse notatki na egzamin

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Agnieszka Tylec
 • Finanse
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4662

z tworzeniem, gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych. Finanse publiczne (wg ustawy o finansach...

KATEGORIE DŁUŻNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1939

budżetowych przewyższa sumę strumieni dochodów budżetowych. W praktyce finansów publicznych rozróżnia...

Pojęcie administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910

o charakterze zadań publicznych, specjalna działalność podejmowana dla realizacji zadań publicznych, ludzie...

Pojęcie finansów

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

rozumieniu tego pojęcia same zasoby pieniężne którymi dysponują publiczne i prywatne podmioty gospodarcze...