Zdrowie publiczne - strona 195

Dom Jakości - sprawozdanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Richert
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

w miejscu publicznym i zachęcania oglądających je osób do wyrażania opinii, wywiady, ankiety, rozmowy...

Strajk - pojęcie ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1568

. Uzasadnieniem wprowadzania tych ograniczeń jest ochrona interesów pracodawcy oraz interesu publicznego. Dotyczy...

Prawo pracy - Pracodawca

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

do wiadomości publicznej. Akt prawny - zbiór norm, które mają różną rangę. Najważniejszym aktem prawnym...

Program Phare

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, zasiłków dla bezrobotnych/, sfinansowane zostały m.in. ekspertyzy...

Typy dóbr osobistych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

TYPY DÓBR OSOBISTYCH Do typów dóbr osobistych zalicza się: 1) życie, zdrowie, nietykalność...

Prawo administracyjne - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3696

. . Zasady ogólne kształtujące ustrój administr- z.legalności ( praworządności) Organy wł publicznej działają...

Historia państwa i prawa - wykład 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

ziemskich (np. ustawy amortyzacyjne w Polsce), bywali wyłączani od możności sprawowania opieki. Stan zdrowia...