Zdrowie publiczne - strona 171

Szczebel lokalny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

kultury współczesnej. Warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia. Zagrożenia...

Zakres stosowania KPA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

czynności procesowych, dokonywanych przez organy administracji publicznej które mają na celu rozstrzygnięcie...

Zadania własne gminy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

drogowego. Czy oznacza to, że do obowiązków gminy należy utrzymanie, poza drogami publicznymi, także dróg...

Toksykologia - wyklad 14

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

poziomem dioksyn pod warunkiem podania do publicznej wiadomości ograniczeń dietetycznych odnośnie...

Marketing usług

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Grażyna Śmigielska
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1841

się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Najczęściej...