Zdrowie publiczne - strona 152

Emerytura pomostowa-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem...

Administracja pracy i spraw socjalnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1498

lat, gdy jest mężczyzną. Za bezrobotnego ustawa uznaje także osobę niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala...

HACCP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Dobski
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1505

z jakością produktu. Po raz pierwszy publiczna prezentacja koncepcji HACCP miała miejsce w 1971...

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadząca do natychmiastowego lub opóźnionego powstania zagrożenia dla życia, zdrowia...

Wstęp

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1190

europejskiej wspólnoty gospodarczej dotyczącej ochrony i informowania konsumentów. -Prawo do ochrony zdrowia...

Pytania testowe cz. 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Daniel Szewieczek
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Ubezpieczenie społeczne - ma charakter przymusowy i publiczny Ubezpieczenie...

Zawieszenie postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

kwestii prejudykalnej mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego albo doprowadzić...