Zdrowie publiczne - strona 140

Polityka budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1379

gospodarności   Polityka budżetowa - zajmuje się sposobami wykorzystywania dochodów i wydatków publicznych...

Dobra publiczne i dobra prywatne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1687

Dobra publiczne są częścią dóbr wytwarzanych w gospodarce, gdzie dzieli się je na: dobra...

Genetyka molekularna - wykład 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ryszard Słomski
 • Genetyka molekularna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

resortu zdrowia, informowaniu opinii publicznej o wpływie, ograniczeniach i ryzyku związanych...

Wykład - Patologia społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 973

występowania (sporadyczne, z większym natężeniem) Naruszonej wartości (przeciw życiu, zdrowiu, ludzkiej...

Bioetyka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1449

, wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji w ochronie zdrowia) Co potrzebne: - Konwencja o ochronie praw...

Opieka socjalna - genogram

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Szumilas
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

działanie osoby dorosłej, ujemnie wpływające na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka...

Gospodarka regionalna - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 777
Wyświetleń: 8813

(nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne - wytworzone przez człowieka) oraz zdrowiem człowieka. Doktryna zrównoważonego...