Zdrowie publiczne funkcje - strona 99

Egzamin prawo administracyjne

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3486

, który został ustanowiony ze względu na: ochronę zdrowia i życia ludzkiego, bezpieczeństwo i porządek publiczny, tajemnicę...

Opieka socjalna - genogram

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Szumilas
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

działanie osoby dorosłej, ujemnie wpływające na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka...

Płynna nowoczesność- streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 3157
Wyświetleń: 4767

przestrzeni publicznej. Nowoczesność jako historia czasu Czas i przestrzeń były niegdyś wzajemnymi funkcjami...

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 2366
Wyświetleń: 11732

zdrowia mieszkaoców  Wskaźnika wykształcenia ( w krajach rozwiniętych to połączony odsetek osób...

Naczelne zasady procesu karnego-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 616

w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia...

Pracownicy urzędów państwowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Herbert Maciaszczyk
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1498

nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu...

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 3283

funkcji gospodarczej lub publicznej, do jakiej posiada predyspozycje, kwalifikacje odpowiadające...