Zdrowie publiczne funkcje - strona 35

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2968

. Zadania Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra...

Prawo wyznaniowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 994
Wyświetleń: 1820

uprawnienia w zakresie realizacji niektórych funkcji publicznych. Związki wyznaniowe uzyskują charakter...

O nowe oblicze szkoły

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

do współudziału w odrodzeniu narodu. Funkcję tę pełniła książka Hieronima Stroynowskiego z 1781: Nauka prawa...

Autoprezentacja-jak wywierać wrażenie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 973

przez nas sposób - „Ja” publiczne i „ja” prywatne- zjawisko pozytywnej autoprezentacji 6.1. Autoprezentacja (manipulowanie wrażeniem...

Akty prawa miejscowego 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 525

nieuregulowanym ustawami i innymi przepisami, jeśli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia...