Zdrowie publiczne funkcje - strona 269

Papiery wartościowe - Obligacje emisyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

niedokładną wierzytelność, zobowiązanie emitenta względem nabywcy. Ustawa o obrocie publicznym określa...

Komunikowanie polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Komunikacja
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4550

stanowiska w strukturach władzy publicznej udział w procesach decyzyjnych (funkcja rządzenia; problem relacji...

Rola i funkcje tańca

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 6104

Rola i funkcje tańca Taniec towarzyszy ludzkości od najdawniejszych czasów. Znany...

Stres w pracy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

i higienicznego trybu życia, co nie wychodzi nam na zdrowie. ROZWÓJ TECHNIKI: kierownictwo, jak i podwładni...

O doniosłości wychowania szkolnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1925

Tak więc pracuj, abyś nie zapominając o zdrowiu w żadnej chwili nie pozostawał bez zajęcia. odpoczynek, jak mówi...

Cele niższego rzędu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

) brzegów Ochrona przed powodzią Podstawową funkcją gospodarki wodnej jest bilans wodno - gospodarczy...

Podatki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

funkcją podatków jest funkcja fiskalna. Wyraża się w przysparzaniu dochodów władzy publicznej. Dochody...