Zdrowie publiczne funkcje - strona 239

Wynagrodzenie za pracę

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1421

, z tytułu sprawowania funkcji kierowniczej, np. kierownik, dyrektor, dziekan - służbowy, gdy pracownik...

Makroekonomia- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 931

- stan zdrowia mieszkańców (średnia długość ich życia, przeciętne dalsze trwanie życia) - wskaźnika...

Ustawa o radiofonii i telewizji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

decyzji wydanej przez polski organ administracji publicznej albo 2) korzysta z satelity wykorzystującego...

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

narodowego; 27) uczelnia medyczna – uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia...

Polityka ekonomiczna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1827

publiczną, za pomocą której państwo prowadzi politykę pieniężną jest bank centralny, który spełnia 3 funkcje...

Podstawy Biochemi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1904

sierpowato krwinkowa lipidy miażdżyca tętnic węglowodany cukrzyca Podstawą zdrowia są prawidłowe procesy...