Zdrowie publiczne funkcje - strona 230

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1351

przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska”. Są to tzw...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4410

na prawie międzynarodowym publicznym) Przedmiot stosunku prawnego: zachowania podmiotów stosunku prawnego, polegające...

Pytania z postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1183

to: a. właściwi ministrowie b. Prezes RM c. minister właściwy ds. administracji publicznej 5. Niewykonanie...

Postępowanie administracyjne - test 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1288

to: a. właściwi ministrowie b. Prezes RM c. minister właściwy ds. administracji publicznej 5. Niewykonanie...

Postępowanie administracyjne - test 8

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1127

to: a. właściwi ministrowie b. Prezes RM c. minister właściwy ds. administracji publicznej 5. Niewykonanie...

Ustrój terytorialny państwa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3514

zdrowia. Funkcje państwa postulowane są też dzisiaj obiektem sporów różnych sił politycznych. Lewicowe...