Zdrowie publiczne funkcje - strona 230

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1330

przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska”. Są to tzw...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4116

na prawie międzynarodowym publicznym) Przedmiot stosunku prawnego: zachowania podmiotów stosunku prawnego, polegające...

Pytania z postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1176

to: a. właściwi ministrowie b. Prezes RM c. minister właściwy ds. administracji publicznej 5. Niewykonanie...

Postępowanie administracyjne - test 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1225

to: a. właściwi ministrowie b. Prezes RM c. minister właściwy ds. administracji publicznej 5. Niewykonanie...

Postępowanie administracyjne - test 8

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1071

to: a. właściwi ministrowie b. Prezes RM c. minister właściwy ds. administracji publicznej 5. Niewykonanie...

Ustrój terytorialny państwa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3437

zdrowia. Funkcje państwa postulowane są też dzisiaj obiektem sporów różnych sił politycznych. Lewicowe...