Zdrowie publiczne funkcje - strona 208

Prawo Cywilne - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3752

) Jednostronne - jedno oświadczenie woli. Np.: złożenie oferty, sporządzenie testamentu, przyrzeczenie publiczne...

Prawo prywatne międzynarodowe - konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

, z których treści, funkcji i celów wynikają bardziej lub mniej wyraźne wskazówki co do ich zasięgu w przestrzeni...

Historia administracji

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 539
Wyświetleń: 5740

z archontów pełniącym wyłącznie funkcje religijne i kapłańskie. Rada starszych. W Sparcie funkcję rady...

Środowisko jako przedmiot ochrony prawnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1155

, figury, cmentarze itp.) Konstytucja z 1921 r. stanowiła, że tylko ustawa może ze względów publicznych...

PRAWO PRASOWE - Redaktor naczelny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Jakub Chwalba
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323

prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki...

Obrona i pomoc konieczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

człowieka i to zachowanie bezprawne, stwarzające bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia i mienia...