Zdrowie publiczne funkcje - strona 181

Podpis cyfrowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1204

się dostępne dzięki rozwojowi kryptografii z kluczem publicznym i podlegają na dołączeniu do dokumentu skrótu...

Podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463

administracyjnoprawnym, podejmowane w interesie publicznym, to mieszczą się w zakresie reglamentacji gospodarczej...

Wolność od tortur

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

publicznego zagrażającego życiu narodu nie dopuszcza możliwości jakichkolwiek ograniczeń ad casum występują...

Marketing usług - wykład 4 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

wspierająca O -administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne P -edukacja Q...

Patologie społeczne wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • dr Elżbieta Michałowska
Pobrań: 952
Wyświetleń: 8988

społecznego. Ich funkcją jest wyodrębnianie i określanie jakiegoś elementu. Te stygmaty tych pojęć są zmienne...