Zdrowie publiczne funkcje - strona 176

Prawa człowieka drugiej generacji

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1568

, że ONZ popiera rozwiązanie międzynarodowych zagadnień zdrowia publicznego. W wyniku tego postanowienia...

Mieszkalnictwo i budownictwo mieszkaniowe

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281

, adaptatywność, niemobliność, wysoki koszt Budownictwo mieszkaniowe jest funkcją poziomy rozwoju gospodarczego...

Bezpiczeństwo bydynków

  • Politechnika Warszawska
  • dr Małgorzata Walas
  • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2688

, przeznaczonych do wykonywania funkcji uŜyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych...

Radiofonia i telewizja.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 777

charakteru stacji państwowych - przekształcanie w nadawców publicznych, organizacyjnie i politycznie...