Zdrowie publiczne funkcje - strona 166

Promocja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

przekazywania informacji o produktach czy firmie. Cechy reklamy: - publiczna prezentacja, publiczny charakter...

Ergonomia wyklady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Podstawy ergonomii
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3101

w czasie Funkcje ergonomii: 1. Wzrost wydajności (efektywności) pracy 2. Podniesienie jakości pracy (wyrobu...

Koszty pracy w rachunkowości- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Koszty pracy w rachunkowości
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 1813

-> Społeczno-kulturowe ->: Związane z funkcją socjalną państwa Wynikające z : Panującej mody Zwyczajów Stylu...

Ekonomika miast i regionów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4606

kontynuację procesów rozwojowych dotychczasowych funkcji tradycyjnych, uwarunkowanie biegiem historii...

System ubezpieczeń wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4431

światowego systemu gospodarczego, ryzyko zdrowia ludzkości, ryzyko starzenia się społeczeństwa) MAKROSYSTEM...

Przestępstwa - wypadek drogowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

- każdy użytkownik drogi publicznej kieruje się domniemaniem, że inni uczestnicy drogi postępuje zgodnie z przepisami...

ONZ - informacje podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

. Informacja publiczna 5. Narody Zjednoczone a społeczeństwo 6. Personel Finanse V Kofi A. Annan - Sekretarz...

Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

. Informacja publiczna 5. Narody Zjednoczone a społeczeństwo 6. Personel Finanse V Kofi A. Annan - Sekretarz...

Materiały z Finansów lokalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2184

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3...