Zdrowie publiczne funkcje - strona 149

Istota ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1715

Istota ubezpieczeń, ich funkcje i rodzaje Proces prowadzący do pojawienia się zdarzenia: Czynniki...

Struktury

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Ołdak
 • Organizacje i zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

. Organizacja holograficzna: Uczenie się, jak się uczyc Roznorodnosc [niezbedna] Redundancja funkcji Krytyczne...

Władztwo administracyjne 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1463

na uprawnieniu organu administracji publicznej do jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej podmiotu...

Prawo geodezyjne i kartograficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią...

Koncepcje budowy miast w XIX i XX w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1414

zaplanowano budynki publiczne, Główna aleja miała kształt kolisty, wzdłuż niej zlokalizowane usługi, Obszary...

Socjologia Edukacji - wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Kusio
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 651
Wyświetleń: 5005

. Rodzina była wspólnotą religijną, a zwierzchnikiem tej grupy był ojciec, który pełnił funkcję sędziowską...