Zdrowie publiczne funkcje - strona 140

Podmioty administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 714

administracji publicznej Funkcje administracji publicznej mogą być zlecane organizacjom społecznym, państwowym...

Źródła prawa ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

i o promocji rynku pracy.   Art. 68 ust.1 Konstytucji stanowi że:  Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Przy czym...

Standaryzacja- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

:  służą ochronie interesów publicznych,  racjonalnemu wykorzystaniu środków publicznych. A. Standardy...

Istota i funkcje PR-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

ISTOTA I FUNKCJE PR Jako funkcja zarządzania (Grunig) PR to zarządzanie komunikowaniem pomiędzy...

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a takŜe ochrony środowiska”. Są to tzw. przedmiotowe warunki...