Zdrowie publiczne funkcje - strona 134

Wykłady-turystyka zrównoważona

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Turystyka zrównoważona
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2114

paraturystyczne • rzemieślnicze • handlowe • bankowe • ubezpieczeniowe • komunikacji publicznej • pocztowe...

Wykład - Porównanie modeli

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

inwestowania. Notowane na giełdzie korporacje publiczne, decydująca rola związków zawodowych i menedżerów. Rola...

Gospodarka regionalna-pytanie i odp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4606

o funkcje społeczno-gospodarcze, które posiadają najwięcej przewag względnych już wykształconych. Dzięki...

Reklama - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2135

publicznemu polityczna - jw. - służy nakłanianiu do określonych działań politycznych religijna ATL - Above The...

Prezydent - pozycja ustrojowa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 959

z Sejmem personalnie i politycznie, a z prezydentem w ograniczonym stopniu; funkcja arbitra (czuwanie...

Karta ateńska z 1998

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2940

W ten sposób zaczęły zanikać tradycyjne dla centralnych dzielnic miejskich funkcje, a obszary te podlegać zaczęły...

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 567

publiczna bezpieczeństwo i porządek ochrona życia i zdrowia ochrona narodowego dziedzictwa kulturowego (np...