Zdrowie publiczne funkcje - strona 123

Żegluga morska-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

spraw paszportowych, celnych, zdrowia publicznego, zanieczyszczenia morza, narkotyków,…, Przestępstwa...

Akty prawa miejscowego - Rada gminy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

, przepisy tzw. porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli...

Ustrojowe prawo administracyjne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Iwona Sierpowska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1435

publicznej. prawne umocowanie do działania; ustawowo umocowany, działa w imieniu państwa i na państwa...

Opracowanie zagadnień z prawa konstytucyjnego

 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 • prof. dr hab. Lesław Kański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4928

wszystkie organy władzy publicznej i obywateli. Specyfika konstytucji polega na: strukturze i charakterze prawnym...

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 3899
Wyświetleń: 9492

oskarżonego funkcje procesu karnego, art.2§1 KPK : profilaktyczna wychowawcza sprawiedliwościowa zapobiegawcza...

Nadzór nad działalnością powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1421

wszystkich organów powiatu. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej...