Zdrowie publiczne definicja - strona 83

Socjologia - wykład, notatki

 • prof. dr hab. Andrzej Sakson
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 1526

. 3. Socjologia i wychowanie. 4. Pojęcie i rodzaje więzi społecznych. 5. Definicja i podział grup...

Obowiązek prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225

którego pieszy doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wysiadł, zobaczył krwawiącego człowieka i odszedł mówiąc...

Infrastruktura informacyjna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

i w prawie europejskim publiczne zasoby informacyjne nazywane są obecnie często infrastrukturą informacyjną. Pojęcie...

Ubóstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1946

”- obwinianie władz publicznych, które niszczą ekonomiczną niezależność rodziny (np. wysokie podatki, liczne...

Treść obligatoryjna mapy zasadniczej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1988

dróg publicznych informacje porządkowe przewidziane odrębnymi przepisami W ewidencyjnej...