Zdrowie publiczne definicja - strona 79

Dziedziny prawoznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1799

publicznym. Opisuje normy prawne, systematyzuje je, ocenia ich funkcjonowanie. Dzieli się na działy...

Logika-definicje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 952

więc, że to ich własna wina”. Definicja klasyczna - definicja polegająca na wskazaniu treści nazwy; by zdefiniować nazwę...

Prawo naturalne -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

nie jest sankcjonowana przez państwo Jest ogólna Podana do publicznej wiadomości Obowiązywanie normy: Od wejścia w życie...

Struktura przestrzenna miasta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2415

z budżetu) - oświata, służba zdrowia, opieka społeczna, kultura, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zieleń...

System prawa i jego cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4389

prawa. Działy prawa Dwa fundamentalne działy prawa: prawo publiczne i prawo prywatne prawo formalne...