Zdrowie publiczne definicja - strona 71

Terminologia informatyczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1932

być podstawowe definicje. Pierwszy polski akt prawny odnoszący się do elektronicznego przetwarzania danych wydano...

Kliniczny zarys chorób - rys historyczny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

na żywność 1925 - 37 - Organizacja Zdrowia Ligi Narodów - dane o żywności i żywieniu, w tym zapotrzebowanie...

Możliwe pytania na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1554

. Funkcje pieniądza międzynarodowego (strefa prywatna, strefa publiczna) 4. Definicja Międzynarodowego...

System teleinformatyczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

” odwołują się definicje legalne: ŚKE w art.2 ust.5 u.ś.u.d.e., czyniąc to w sposób bezpośredni, ŚPO w art.6...

Dorobek prawny Rady Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1736

, skierowane przeciwko życiu, zdrowiu, nietykalności osobistej lub wolności osób oraz inne poważne akty...

Opieka socjalna - genogram

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Szumilas
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

działanie osoby dorosłej, ujemnie wpływające na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka...