Zdrowie publiczne definicja - strona 63

Powiat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

: Edukacja publiczna (szkoły ponadgimnazjalne i placówki specjalistyczne) Ochrona zdrowia (przychodnie...

Dobrobyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2212

zdrowia ( średnia długość życia) - wiedza => stopa sekularyzacji - umiejętność czytania i pisania wśród...

Wolnść wyboru i wykonywania zawodu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085

zatrudnienia dodatkowego; wolność wykonywania zawodu → może być ograniczana w interesie publicznym w drodze...

Prawo socjalne - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk
 • Prawo socjalne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2051

do lat 90. - wysoka stopa życiowa i wysokie podatki - emerytury dla wszystkich - publiczna służba zdrowia...

Wydatki i ich klasyfikacja.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

paragrafy Najważniejsze działy: Transport, Rolnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Administracja publiczna...

Zadania gmin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

, Oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, Lokalnego transportu zbiorowego, Ochrony zdrowia...

Prawo do wolności sumienia i wyznania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

i uczestniczenie w obrzędach. Ograniczeniem tej wolności mogą być tylko sytuacje chroniące interes publiczny...