Zdrowie publiczne definicja - strona 60

Wykład - rodzaje dóbr

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Barbara Otte
  • Podstawy finansów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 9) Narodowy Fundusz Zdrowia; 10) samodzielne publiczne...

Działalność gospodarcza - opracowanie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Kazimierz Wiśniewski
  • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a takŜe ochrony środowiska”. Są to tzw. przedmiotowe warunki...

Bezrobocie - patologie społeczne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Danuta Szczupak
  • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

. Rozwijają się instytucje obsługi bezrobocia, powstają programy badawcze, mnożą się publiczne dyskusje...

Potrzeby społeczne

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1764

a % nie posiadających dostępu do publicznej służby zdrowia a % nieodpornych na określone schorzenia 6. Potrzeby dzieci...