Zdrowie publiczne definicja - strona 53

Finanse lokalne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1141

związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. Są to zasoby i środki pieniężne...

Gospodarka przestrzenna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Opolski
 • mgr inż. Renata Klimek
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2429

i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia...

Nauka o administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

- definicja Administracja publiczna to zespół podmiotów, organów i organizacji państwowych, rządowych...

Prawo karne - ogólne wiadomości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987

określających kompetencje organów władzy publicznej do orzekania sankcji karnych wobec sprawców określonych...

Nauka o państwie i prawie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4473

obiektów. Definiowanie pojęcia państwa w literaturze przedmiotu występuje wiele definicji państwa...