Zdrowie publiczne definicja - strona 136

Euro jako waluta międzynarodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1638

- stabilność makroekonomiczna. Obszar walutowy - definicja - Obejmuje regiony lub kraje: 1...

Kościół i sekta- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1064

Kościół - jest jedną z organizacji religijnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej (wg Sparka...

Prawo do powództwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

prof. Broniewicz no w drodze wiążącego strony orzeczenia sądowego PUBLICZNE PRAWO DO SKARGI Biilow...

Grzywna - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1498

kary ( nie zadaje więc osobistej dolegliwości- zob. definicja kary ). Może występować jako: a) grzywna...

Więzi organizacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2870

VII. WIĘZI ORGANIZACYJNE W strukturach administracji publicznej występują różnego rodzaju...

Sukcesja w prawie administracyjnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krystian M. Ziemski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

administracyjnych pomi ę dzy organem wydaj ą cym akt i adresatem aktu. Definicje nast ę pstwa...